Vandringspriser att söka

 Vandringspriser södra LA

 

För vandringspris gäller:
Ägare/Förare skall vara medlem i SCK och tillhöra Södra La
Hunden ska vara svenskregistrerad
Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige
Kvalificeringsåret är 1 november tom 31 oktober.
Priset delas ut vid Södra La:s årsmöte i november/december och bara till närvarande
medlem på mötet. Förra årets pristagare är ansvarig för att VPR återlämnas innan
årsmötet.
Ansökan ska vara Södra La tillhanda senast 31 oktober.

Alla resultat skickas till Maria Godolakis maria.godolakis(at)gmail.com

 

                                        Kvalificeringsåret är 1 november tom 31 oktober.  

 

                                               
    
            

Sck södra La:s VPR till bästa brukshund

 

SBK:s regler för officiella bruksprov gäller.
Endast resultat från officiella tävlingar räknas dock lägst godkänt resultat.
De två (2) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.
Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset.
Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den
med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst
resultat på huvudmomentet, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst poäng på
moment kryp. Därefter delas priset vid lika poäng

 

Sck södra La:s VPR till bästa lydnadshund

 

SBK:s regler för officiella lydnadsprov gäller.
Endast resultat från officiella tävlingar räknas dock lägst 2:a pris.
De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.
Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset.
Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till de
ekipage som tävlat i högsta klass med bästa resultat. Vid fortsatt lika poäng delas priset.

 

 

    SCK Södra La:s VPR för bästa Rallylydnadshund

 

Årets Bästa Rallylydnadshund:
SBK:s regler för officiella Rallylydnadsprov gäller.
Endast resultat från officiella tävlingar räknas.
Lägst kvalificerande resultat dvs från 70 poäng.
De fem (5) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas, from år 2012.
Den som erhåller högsta sammanlagda poäng vinner priset.
Om flera ekipage hamnar på samma poäng avgörs detta genom att priset går till det
ekipage som tävlat i högsta klass med bästa resultat. Vid fortsatt lika poäng delas priset.

 

 

   SCK Södra La:s VPR till Bästa Agilityhund

Årets Bästa Agilityhund:
SBK:s regler för officiella Agilitytävlingar gäller.
Endast resultat från officiella agilitytävlingar.
De ekipage med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset.
Ekipage kan endast räkna poäng för antingen felfritt lopp eller för uppflyttningspinne/Cert
för varje lopp. Vid lika poäng vinner de ekipage som tävlat i högsta klass, vid fortsatt lika
poäng delas priset.


Agility/Hopp Klass 1
Felfritt lopp 2 poäng
Uppflyttningspinne 4 poäng


Agility/Hopp Klass 2
Felfritt lopp 3 poäng
Uppflyttningspinne 5 poäng


Agility/Hopp Klass 3
Felfritt lopp 4 poäng
Cert 6 poäng

 

 

SCK Södra La:s VPR till Bästa Utställningshund långhår

Årets Bästa Utställningshund, Långhår:
SKK:s Championats-och Utställningsbestämmelser gäller.
Endast resultat från officiella utställningar räknas.
Den hund med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset.
Vid lika poäng vinner den hund som deltagit på flest av SCK arrangerade utställningar,
vid fortsatt lika resultat vinner den som har fått flest poäng vid SCK:s utställningar. Vid
fortsatt lika poäng delas priset. Priset delas ut ett till bästa långhår och ett till bästa
korthår.
CK 6 poäng
CERT 8 poäng
CACIB 8 poäng
BIM 9 poäng
BIR 10 poäng
Vid deltagande på av SCK arrangerad utställning får hunden 5 extra poäng.
Hunden får poäng för det högsta priset vid varje utställning.
Ex: CERT och BIR, hunden får 10 poäng eller CACIB och BIM hunden får 9 poäng. 
Är det en SCK utställning får hunden 5 extra poäng dvs. totalt 15 resp 14 poäng.

 

 

SCK Södra La:s VPR till Bästa Utställningshund korthår 

Årets Bästa Utställningshund, Korthår:
SKK:s Championats-och Utställningsbestämmelser gäller.
Endast resultat från officiella utställningar räknas.
Den hund med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset.
Vid lika poäng vinner den hund som deltagit på flest av SCK arrangerade utställningar,
vid fortsatt lika resultat vinner den som har fått flest poäng vid SCK:s utställningar. Vid
fortsatt lika poäng delas priset. Priset delas ut ett till bästa långhår och ett till bästa
korthår.
CK 6 poäng
CERT 8 poäng
CACIB 8 poäng
BIM 9 poäng
BIR 10 poäng
Vid deltagande på av SCK arrangerad utställning får hunden 5 extra poäng.
Hunden får poäng för det högsta priset vid varje utställning.
Ex: CERT och BIR, hunden får 10 poäng eller CACIB och BIM hunden får 9 poäng. 
Är det en SCK utställning får hunden 5 extra poäng dvs. totalt 15 resp 14 poäng.